Antracit Residence III
Apartamente noi in vila metrou Brancoveanu parc Tineretului
  © 2011-2014 Apartamente-Vila.ro - Parc Tineretului, Brancoveanu metrou, Bucuresti
Home      Ghid Prima Casa


Valuta: Lei
 
Valoare credit: maxim 66.500 Euro echivalent in Lei pentru locuintele noi cu autorizatie de constructie dupa data de 22.02.2010
 
Avans: minim 5%
 
Perioada credit: pana la 30 ani
 
Criterii de eligibilitate specifice Programului Prima Casa:
 
Solicitantul (inclusiv sotul/sotia acestuia):
- La data solicitarii creditului fie nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul  in care a fost dobandita fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50mp.
- Nu a mai achizitionat o alta locuinta prin Programul Prima Casa;
- Va depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens (autentificata de un notar)
 
Codebitori:
- Sot/sotie si/sau ruda de grad I (parinte, copil major) sau afin de gradul I cu solicitantul(nora, ginere, socru, soacra, parinte vitreg) cu conditia ca acestia sa NU devina si co-proprietari ai imobilului finantat
 
Beneficiari:
Persoane fizice care au domiciliul si locul de munca in Romania
 
Garantii:
Riscurile si pierderile aferente acestui program sunt impartite in mod egal intre intre Stat si Finantator. Aceasta presupune garantarea de catre stat a unui procent de 50% din soldul finantarii acordat, inscrierea ipotecii legale de rang 1 atat in favoarea statului cat si a bancii, desemnarea ca beneficiari ai politei de asigurare a imobilului atat statul cat prin Ministerul Finantelor Publice si banca si cesionarea politei de asigurare in favoarea statului si a bancii, proportional cu procentul de garantare
 
Garantii Stat:
- Ipoteca legala si interdictii de instrainare pe o perioada de 5 ani si de grevare cu alte  sarcini pe toata durata finantarii instituite in temeiul contractului de garantare incheiat intre Client/Banca/FNGCIMM
- gaj pe toate conturile curente deschise pe numele Imprumutatului/sotului/sotiei acestuia la banca finantatoare
 
Garantii Banca:
- Ipoteca legala si interdictii de instrainare pe o perioada de 5 ani si de grevare cu alte  sarcini pe toata durata finantarii instituite in temeiul contractului de garantare incheiat intre Client/Banca/FNGCIMM
- Depozit colateral in valoare egala cu 3 (trei) rate de dobanda, constituit in moneda creditului, pe toata durata creditului si inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
 
 
Asigurarea locuintei este obligatorie:
- Suma asigurata: valoarea de piata conform raportului de evaluare
- Moneda: moneda creditului
- Termen: pe intreaga perioada a creditului
- Fransize: nu se accepta
- Beneficiar: statul, prin Ministerul Finantelor Publice, si banca finantatoare; cesionarea politei de asigurare in favoarea statului si a bancii, proportional cu procentul de garantare
 
 
Documente necesare aprobare financiara credit Prima Casa:
 
- Carte sau buletin de identitate valabil pentru solicitant si co-debitori
- Copie dupa Certificatul de Casatorie (daca solicitantul este casatorit)
- Cerere de credit si adeverinta de venit
- Declaratia pe proprie raspundere privind alte imobile detinute in proprietate, creditele ipotecare/imobiliare in derulare si faptul ca nu au mai achizitionat o alta locuinta prin Program autentificata de un notar in 2 exemplare originale, declaratie emisa cu maxim 15 zile inainte de data depunerii cererii de credit la Finantator – se depune doar de catre solicitant si sotul/sotia acestuia
 
Documente necesare aprobare finala credit Prima Casa:
 
- Certificat de eficienta energetica (se pot finanta numai locuinte ce au un grad de eficienta energetica A, B sau C)
- Ante-Contract de Vanzare Cumparare in forma autentica
- Titlul de proprietate imobil
- Cadastru, Extras de Carte Funciara de Informare
 
 
  © 2011-2014 Apartamente-Vila.ro - Parc Tineretului, Brancoveanu metrou, Sector 4, Bucuresti